Cursus Reanimatie & AED

Basic Life Support & AED Course

Met de komst van de BuurtAED is het nu mogelijk om iemand snel te helpen. Doe een cursus Reanimatie & AED om je kennis en vaardigheden te verbeteren zodat je kan helpen wanneer dat nodig is.

Under Dutch law anyone can use an AED to save a life. The BuurtAED gives us the possibility to do just that. Take a course in Basic Life Support & AED to enhance your knowledge and skills. This way you will be able to help when needed.

Wat is de cursus Reanimatie & AED?

What does the BLS & AED Course entail?

In deze cursus behandelen we reanimatie (CPR) en beademing, iemand in stabiele zijligging leggen, omgaan met verslikking en shock. In deze cursus is ook de Stop de Bloeding Red een Leven cursus geïntegreerd die je leert om te gaan met enstige bloedingen. Je leert hoe je deze handelingen uitvoert en hoe je omgaat met zo’n situatie. Natuurlijk behandelen we ook het gebruik van een AED. Na afloop ontvang je een certificaat.

You will learn about and practise how to do Basic Life Support. We will cover CPR, Resuscitation, Shock, Choking and how to put someone in a Recovery Position. Integrated in the course is the module Stop the Bleeding (Dutch version) which teaches you how to deal with a serious bleeding. We will also cover the use of an AED, how to set it up and to work with it in conjunction with CPR & Resuscitation. Upon completion of the course you will receive a certificate.

Prijs
€ 99
P.P.
CURSUSDUUR
5 - 6
UUR
TAAL
NL e/o EN
CURSUSPRIJZEN
Alle prijzen zijn inclusief BTW en benodigde materialen. Na betaling ontvang je een digitale versie van het instructieboek.
CURSUSLOCATIE
MALAKKASTRAAT
Price
€ 99
P.P.
DURATION
5-6
HRS
COURSE LANG
EN a/o NL
COURSE PRICE
All prices are inclusive of VAT and materials. You will receive a digital copy of the course book upon payment.
COURSE LOCATION
MALAKKASTRAAT

Waarom deze cursus?

Why this course?

 • Leer levens redden met een AED
 • Flexibel in data & tijden
 • Kleine groepjes per pop (max 4)
 • Trainingslocatie in de straat / in de wijk
 • Cursusmaterialen in verschillende talen, les in het Nederlands of Engels
 • Lokale trainer uit de Malakkastraat
 • Gebaseerd op de dezelfde richtlijnen die artsen ook gebruiken
 • Apart certificaat voor de Stop de Bloeding Red een Leven module
 • Vergoeding cursusgeld door zorgverzekeraar mogelijk
 • Learn how to save a life with an AED
 • Small groups per manikin (max 4)
 • Course location in our street / in our neighbourhood
 • Course books in multiple languages, classes are in English and/or Dutch
 • Flexibility in dates & times
 • Local instructor/trainer from Malakkastraat
 • Based on the same standards as used by doctors and EMT’s
 • Seperate certificate for the Stop the Bleeding module (Dutch version)
 • Course fee may be covered/refunded by you health insurer

Meer informatie en extra onderwerpen

More info and extra topics

Standaard is de cursus op dinsdagavond van 18:00 uur t/m 23:00 uur met een mogelijke uitloop naar 23:30 uur. Andere dagen en tijden zijn mogelijk mits ik voldoende cursisten heb. Een privécursus behoort ook tot de mogelijkheden voor maximale flexibiliteit, prijs op aanvraag.

Wil je de cursus liever thuis in je eigen huis doen met je eigen familie of een stel vrienden, dat kan ook. (We hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen oefenen.)

Wil je liever een cursusboek dat je in je hand kan houden of wil je liever een video kijken dan het boek lezen, dat is ook mogelijk tegen een kleine meerprijs.

Daarnaast is het ook mogelijk om meer onderwerpen er bij te pakken zoals eerste hulp (ziekte-/ongevalbeoordeling, verband aanleggen, spalken, mitella aanbrengen), of de kindermodule waarbij we ook oefenen op poppen van een baby en een kind.

Zie de tabel hieronder voor meerprijzen.

Voor meer (achtergrond) informatie kun je ook de volgende links bezoeken (opent in een nieuw tabblad/venster, mogelijk moet je de taal zelf instellen opde site):

Meer info over DAN Reanimatiecursus

Meer info over DAN AED-cursus

Meer info over DAN eerste hulp (extra onderwerp tegen meerprijs)

Meer info over Stop de Bloeding Red een Leven

Meer info Emergency First Response (alleen in het Engels)

 

Classes are on Tuesday from 18:00 - 23:00 hrs (6:00 p.m. - 11:00 p.m.) with a possible stretch-out to 23:30 hrs (11:30 p.m.). Other days and times are available on request provided there are sufficient candidates. It is also possible to have a private course for maximum flexibility (price upon request).

Do you prefer to host the course in your own house or office with family and/or friends, that's possible too. (Provided you have ample space to practise the skills)

Rather have a physical course manual or do you prefer watching the video over reading the manual, that's all possible too as an add-on.

It's also possible to add  extra topics such as the First Aid and/or Paediatric module(s). In the Paediatric module, similar in content to the BLS module, we use manikins with baby and infant sizes. The First Aid module consists out of several techniques which can be used to help relieve pain, stop injury from getting worse and determine the type of injury or illness.

See table below for add-on prices.

For more (background) info the links below will take you (in a separate window/tab) to the sites of the course material providers.

More info on DAN CPR course

More info on DAN AED course

More info on DAN First Aid course (add-on)

More info on Stop de Bloeding Red een Leven (Dutch only)

Parner site Stop the Bleeding (American partner)

Emergency First Response site

 

 

Eerste Hulp module
€ 50
incl BTW

inclusief bijbehorend digitaal instructieboek

Instructievideo is geïntegreerd in de video van de Reanimatiecursus

Kindermodule
€ 50
incl BTW

inclusief bijbehorend instructieboek

Bijbehorende instructie video is tegen kleine meerprijs leverbaar

Boek of Video
i.p.v. digitaal boek
op aanvraag

Prijs is afhankelijk van verschillende factoren en zal niet meer dan € 25 per stuk zijn.

First Aid module
€ 50
incl VAT

includes digital manual for this topic

Instruction video is integrated in the CPR-video

Paediatrics module
€ 50
incl VAT

includes digital manual for this topic

Instruction video is available (add-on fee)

Manual or Video
replacing digital manual
on request

Price depends on several factors and will not exceed € 25 per item.

Stuur een bericht

Send a message

Wat gebeurt er als ik me inschrijf?

Als je je hebt ingeschreven en ik beschik over je gegevens, dan stuur ik je een factuur per email.

Nabetaling van de factuur (per bank, kontant of PIN) krijg je het instructieboek toegestuurd per email.

Ik deel je dan in bij een cursus in de door jou aangegeven gewenste periode. Wil je maatwerk dan zal ik aanvullende afspraken met je maken.

 

What happens when I sign up?

When you sign up and I have your details, I will send you an invoice per email.

After receipt of payment (bank transfer, cash or PIN), I will email you the instruction manual.

I will then place you in a course in the period you indicated. If you want a custom course I will contact you to finalise the details.